Alegeți o echipă de profesioniști

Decizia vă aparține!

Redefiniți excelența

Faceți mișcarea corectă

Excelență prin munca în echipa a experților


Program Operațional Competitivitate 2014-2020

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"


Comunicat de presă - 07.09.2018


IMC POSITIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL, în calitate de Beneficiar, anunţă încheierea oficială a proiectului „Platformă stabilizată, cu sarcini reglabile, pentru aparatură optică utilizată în activități de supraveghere navală și terestră – IMOTION”, ID P_39_396, Cod SMIS 2014+, a cărui durată de implementare a fost de 24 luni.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, și a avut o valoarea totală de 4.902.193 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 3.538.284,8 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 884.571,2 lei.

Obiectivul general a vizat creşterea gradului de competitivitate prin CDI si a constat în dezvoltarea şi implementarea unei tehnologii de producţie moderne, flexibile şi competitive, pentru realizarea unui sistem stabilizat pe 3 axe, în funcţie de cerinţele operaţionale.

Rezultatul proiectului este proiectarea, dezvoltarea şi introducerea în producţie a platformei optice utilizată în activități de supraveghere navală și terestră – IMOTION.

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020".


        Persoană contact: Ciprian MOȘTEANU

       Funcție: Reprezentant legal IMC POSITIVE BUSSINESS SOLUTIONS SRL

       Telefon: 0722.254.780

       E-mail: ciprian.mosteanu@imc-romania.ro

       Adresă: Strada Izbiceni, nr.102, sector 1, București

înapoi sus