Alegeți o echipă de profesioniști

Decizia vă aparține!

Redefiniți excelența

Faceți mișcarea corectă

Excelență prin munca în echipa a experților


Program Operațional Competitivitate 2014-2020

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"


Comunicat de presă


IMC POSITIVE BUSSINESS SOLUTIONS SRL, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Platformă stabilizată, cu sarcini reglabile, pentru aparatură optică utilizată în activități de supraveghere navală și terestră – IMOTION”, ID P_39_396, Cod SMIS 2014+

Acest contract este finanțat în cadrul POC, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Obiectivul general al proiectului subscrie Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axei prioritare 1, Acțiunea 1.2.1.: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Rezultatul proiectului îl constituie proiectarea, dezvoltarea şi introducerea în producţie a platformei optice utilizată în activități de supraveghere navală și terestră – IMOTION.

Valoarea totală a proiectului este 4.902.193 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.538.284,8 lei, iar contribuția din bugetul național este de 884.571,2 lei.


Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, între 10 septembrie 2016 și 9 septembrie 2018.

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020".


        Persoană contact: Ciprian MOȘTEANU

       Funcție: Reprezentant legal IMC POSITIVE BUSSINESS SOLUTIONS SRL

       Telefon: 0722.254.780

       E-mail: ciprian.mosteanu@imc-romania.ro

       Adresă: Strada Izbiceni, nr.102, sector 1, București

înapoi sus