Alegeți o echipă de profesioniști

Decizia vă aparține!

Redefiniți excelența

Faceți mișcarea corectă

Excelență prin munca în echipa a experților


           Proiect "Platformă stabilizată, cu sarcini reglabile, pentru aparatura optică utilizată în activități de supraveghere navală și terestră - IMOTION"

           Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

      Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor.

        Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere.

        Titlul proiectului: PLATFORMĂ STABILIZATĂ, CU SARCINI REGLABILE, PENTRU APARATURĂ OPTICĂ UTILIZATĂ IN ACTIVITĂŢI DE SUPRAVEGHERE NAVALĂ ŞI TERESTRĂ - IMOTION

        Cod My SMIS: 104675.

        Nr. Contract: 109/09.09.2016

        Beneficiar: IMC POSITIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL


        DESCRIEREA PROIECTULUI


        Obiectivul general a vizat creşterea gradului de competitivitate prin CDI și a constat în dezvoltarea şi implementarea unei tehnologii de producţie moderne, flexibile şi competitive, pentru realizarea unui sistem stabilizat pe 3 axe, în funcţie de cerinţele operaţionale.

        Produsul ține seama de realitatea situațiilor dificile întâlnite în zonele de supraveghere (de ex. a frontierelor maritime) cărora trebuie să le facă față la care se adaugă precizia și rapiditatea de poziționare a sistemului. Astfel, spre deosebire de alte sisteme actuale, platforma stabilizată, cu sarcini reglabile, pentru aparatura optică utilizată în activități de supraveghere navală și terestră (care va fi proiectată și dezvoltată în acest proiect) urmărește posibilitatea de creștere și menținere în timpul deplasării a calității imaginii în condiții de vizibilitate scăzută prin integrarea unui sistem de stabilizare pe 3 direcții, printr-o creștere a probabilității de recunoaștere a țintelor pe bază de combinație multispectrală a imaginii achiziționate de sistemul de senzori optoelectronici din dotare.

        Finanţarea nerambursabilă vine în ajutorul eforturilor IMC POSITIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL pentru a duce la îndeplinire obiectivele firmei.

        IMC POSITIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL deţine dreptul de folosire a modelului de utilitate ce a fost folosit în cercetările din cadrul proiectului, ceea ce a dat stabilitate în desfăşurarea cercetării.

        Finanţarea nerambursabilă solicitată este în valoare de 4.902.193 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 3.538.284,8 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 884.571,2 lei.

        Rezultatul direct al proiectului este realizarea unei platforme mobile de observare şi intervenţie în situaţii de urgenţă, este proiectarea, dezvoltarea şi introducerea în producţie a platformei optice utilizată în activități de supraveghere navală și terestră – IMOTION. În cadrul proiectului au fost derulate activităţi de cercetare industrială, activităţi de dezvoltare experimentală şi activităţi de introducere în producţie. În cadrul celor trei tipuri de activităţi au fost achiziţionate echipamente necesare elaborării documentaţiilor tehnice, echipamente necesare realizării modelului experimental şi a prototipului cât şi echipamente necesare activităţilor de introducere în producţie.

        Data începerii: 09 Septembrie 2016.

        Data finalizării: 08 Septembrie 2018.

        ID: P-39-396.

        MySMIS: 104675.


        Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.


        Date de contact: Ciprian MOȘTEANU

        Funcție: Reprezentant legal/Împuternicit IMC POSITIVE BUSSINESS SOLUTIONS SRL

        Telefon: 0722.254.780

        E-mail: ciprian.mosteanu@imc-romania.ro

        Adresă: Strada Izbiceni, nr.102, sector 1, București